Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oncolex er et oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft og er skrevet for helsepersonell som jobber innen kreftomsorgen. Les mer >>

Oktreotidscintigrafi som viser massivt med metastaser til lever, columna og bekken.

Nevroendokrine svulster29.04.19

Nevroendokrine svulster utvikles fra stamceller til hormonproduserende celler. De hormonproduserende celletypene finnes i alle kroppens organer, og svulster kan følgelig oppstå i de fleste organer. Tidligere ble svulsttypen ofte kalt "karsinoider" som betyr "kreftliknende". Prognosen avhenger av svulstens differensieringsgrad og tumormengde. Krefttypen er revidert >>>

Alle krefttyper i Oncolex skal godkjennes hvert år av ansvarlige fagpersoner, men eventuelle endringer i innholdet kan forekomme oftere.

Søk hele nettstedet