Vi har tatt ned Oncolex på grunn av manglende legeressurser til vedlikehold.

På grunn av manglende legekapasitet har redaksjonen opplevd utfordringer med å få innholdet på nettsiden forsvarlig oppdatert.

Dette har dessverre resultert i at oppslagsverket Oncolex nå er tatt ned.

Kreftlex.no , vårt oppslagsverk rettet mot pasienter og pårørende, kan være et alternativ. Her finner man kvalitetssikret informasjon, illustrasjoner og videoer.

Tilbakemelding

Avsender  *   

Arbeidssted*    

Stilling*    

E-post  *    

Beskjed: