Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Differensialdiagnoser ved kreft hos barn

Kreft hos barn er sjelden og de fleste symptomene på kreft er uspesifikke og skyldes oftest helt uskyldige lidelser.

Noen generelle differensialdiagnostiske alternativer:

Ved spørsmål om leukemi

 • Infeksjoner, først og fremst virusinfeksjoner. Både Epstein-Barr-virus (viruset som gir mononukleose) og flere andre virus kan gi forandringer i blodverdier som kan gi mistanke om leukemi
 • Alle andre årsaker til anemi hos barn
 • Barneleddgikt (ved leddforandringer)
 • Benmargsmetastaser fra en kreftsvulst et annet sted

Ved spørsmål om kreftsvulster utenfor sentralnervesystemet

 • Skader
 • Betennelser/infeksjoner
 • Obstipasjon uten bakenforliggende årsak

Ved spørsmål om lymfom

 • Infeksjoner med forstørrede lymfeknuter
 • Langerhanscellehistiocytose 

Ved spørsmål om svulster i sentralnervesystemet

 • Hydrocephalus av andre årsaker (særlig små barn)
 • Migrene, spenningshodepine (store barn)
 • Infeksjoner

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020