Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Prognose for kreft hos barn

Prognosen varierer mye mellom krefttypene, fra rundt 90 % helbredelse for enkelte kreftformer (Wilms’ tumor og enkelte lymfomer) til at de aller fleste dør (enkelte typer hjernesvulst).

Se de enkelte kreftformene:

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020