Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsaker til akutt leukemi hos barn

Oftest er årsaken ukjent. Noen få etiologiske faktorer er likevel kjent.

  • Hos eneggede tvillinger er risikoen for å få leukemi for den andre tvillingen betydelig økt dersom en av dem får leukemi.
  • Høye doser av stråling in utero.
  • Visse arvelige sykdommer/syndromer disponerer for leukemi. Eksempler er Down syndrom, Fanconi’s anemi, ataxia telangiectasia. 
  • Av miljøfaktorer diskuteres blandt annet elektromagnetiske felt (kraftlinjer) og pestisider som mor blir utsatt for under svangerskap.
  • Det er holdepunkter for en 2-trinns mutasjonsmodell i immunsystemet utløst av virale og/eller bakterielle infeksjoner (noe som ville forklare alderstoppen mellom 2 og 5 år).

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020