oncolex logo
Utskriftsdato 19.10.2020

Årsaker til akutt leukemi hos barn

Oftest er årsaken ukjent. Noen få etiologiske faktorer er likevel kjent.

  • Hos eneggede tvillinger er risikoen for å få leukemi for den andre tvillingen betydelig økt dersom en av dem får leukemi.
  • Høye doser av stråling in utero.
  • Visse arvelige sykdommer/syndromer disponerer for leukemi. Eksempler er Down syndrom, Fanconi’s anemi, ataxia telangiectasia. 
  • Av miljøfaktorer diskuteres blandt annet elektromagnetiske felt (kraftlinjer) og pestisider som mor blir utsatt for under svangerskap.
  • Det er holdepunkter for en 2-trinns mutasjonsmodell i immunsystemet utløst av virale og/eller bakterielle infeksjoner (noe som ville forklare alderstoppen mellom 2 og 5 år).