oncolex logo
Utskriftsdato 19.10.2020

Differensialdiagnoser ved akutt leukemi hos barn

  • Aplastisk anemi
  • Idiopatisk trombocytopenisk purpura
  • Hemolytisk uremisk syndrom
  • Infeksjoner med benmargssuppresjon (spesielt virusinfeksjoner CMV, EBV, parvovirus B19, HHV-6)
  • Rheumatoid artritt
  • Transitorisk erytroblastopeni
  • Transitorisk myeloproliferativ tilstand (assosiert med Down syndrom i nyfødtperioden)
  • DIC