oncolex logo
Utskriftsdato 19.10.2020

Prognose for akutt leukemi hos barn

Akutt lymfatisk leukemi

Prognosen for overlevelse ved akutt lymfatisk leukemi hos barn i alle stadier ligger nå på nærmere 90 %.

Akutt myelogen leukemi

Prognosen for overlevelse ved akutt myelogen leukemi hos barn ligger på cirka 70 %.

 

 Graf hentet fra Kreftregisterets oversikt over barnekreft i Norge 2018.
Kilde: Årsrapport 2018 – Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft