Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Symptomer ved akutt leukemi hos barn

Nedsatt benmargsfunksjon

  • Hudblødninger (Petekkier, hematomer)
  • Feber/infeksjoner
  • Anemisymptomer (slapp, blek, nedsatt allmenntilstand)
  • Skjelettsmerter (ekspansjon av benmargen)

Infiltrasjon av blaster i andre vev

  • Lymfeglandelsvulst
  • Lever- og/eller miltforstørrelse
  • Mediastinaltumor med eller uten respirasjonsproblemer
  • Testishevelse

Dersom CNS-affeksjon (blaster i spinalvæsken)

  • Hodepine
  • Dobbeltsyn

Ukarakteristiske symptomer og tegn er regelen, ofte gjentatte infeksjoner over noe tid før mistanken reises. Ingen av de funn som gjøres ved klinisk undersøkelse alene, er diagnostiske.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020