oncolex logo
Utskriftsdato 19.10.2020

Symptomer ved akutt leukemi hos barn

Nedsatt benmargsfunksjon

  • Hudblødninger (Petekkier, hematomer)
  • Feber/infeksjoner
  • Anemisymptomer (slapp, blek, nedsatt allmenntilstand)
  • Skjelettsmerter (ekspansjon av benmargen)

Infiltrasjon av blaster i andre vev

  • Lymfeglandelsvulst
  • Lever- og/eller miltforstørrelse
  • Mediastinaltumor med eller uten respirasjonsproblemer
  • Testishevelse

Dersom CNS-affeksjon (blaster i spinalvæsken)

  • Hodepine
  • Dobbeltsyn

Ukarakteristiske symptomer og tegn er regelen, ofte gjentatte infeksjoner over noe tid før mistanken reises. Ingen av de funn som gjøres ved klinisk undersøkelse alene, er diagnostiske.