oncolex logo
Utskriftsdato (19.10.2020)

Stråleterapi ved akutt leukemi hos barn

Profylaktisk strålebehandling av sentralnervesystemet ved ALL har tidligere vært vanlig. På grunn av den uttalte faren for senskader er den profylaktiske behandlingen nå i praksis forlatt. De Nordiske land har vært tidlig ute med å bevise at det er mulig å oppnå like gode reultater uten stråleprofylakse.

Barn med primær CNS-leukemi får fortsatt i mange protokoller stråling mot hjernen og spinalkanalen. Etter 2008 ble dette forlatt I NOPHO  protokollene, CNS-bestråling kan være aktuelt i residivsituasjoner.