oncolex logo
Utskriftsdato (19.10.2020)

Behandling av akutt leukemi hos barn

Akutt leukemi er en systemsykdom og behandles derfor med cytostatika, i sjeldene tilfeller supplert med bestråling av sentralnervesystemet.