Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kreft i sentralnervesystemet hos barn

Svulster i sentralnervesystemet (CNS) består av svulster:

  • intrakranialt (hjernen)
  • intraspinalt (ryggmargen, under 10 %)

Hjernesvulst er den hyppigst forekommende solide svulstform hos barn. Årlig diagnostiseres cirka 40 nye tilfeller hos barn under 15 år i Norge. Astrocytomene utgjør den største gruppen av disse svulstene, fulgt av medulloblastomer og ependymomer.

Svulstlokalisasjonen er forskjellig hos barn og voksne. Hos barn er nesten halvparten av svulstene lokalisert i bakre skallegrop, til tross for at bare 15 % av vevsmassen i sentralnervesystemet ligger der.

Ved behandling av intrakraniale svulster hos barn må man ta hensyn til at barnehjernen ikke er ferdig utviklet. Selv om toleransen for kirurgisk behandling hos barn er god, kan bivirkningene av cytostatika, og fremfor alt konvensjonell strålebehandling, bli store.

Forekomst

I 2012 var det 35 barn (0–14 år) i Norge som fikk svulst i sentralnervesystemet. Av disse var 22 gutter og 13 jenter (9). Det vil si en insidens på cirka 4/100 000 barn.

De aller fleste av disse er hjernesvulster. Hjernesvulstene opptrer jevnt fordelt fra nyfødtperioden til tenårene, og har ikke en tydelig frekvenstopp i småbarnsalderen som ved mange andre barnesvulster. Hjernesvulst er noe hyppigere hos gutter enn hos jenter. 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020