Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Diagnostikk av kreft hos barn

De diagnostiske tilnærmingene varierer avhengig av barnets symptomer. En god legeundersøkelse hos fastlegen er alltid første skritt. Fastlegen vil ofte ta supplerende blodprøver, av og til røntgenundersøkelser, men ofte henvise direkte til barnespesialist eller barneavdeling hvis barnets symptomer gir mistanke om alvorlig sykdom.

En klinisk undersøkelse av barnet supplert med et sett blodprøver vil ofte gi mistanke om at barnet kan ha en kreftsykdom, og videre undersøkelser planlegges ut fra dette.

Ved leukemi stilles diagnosen ved undersøkelse av benmargen, noe som gjøres i narkose.

Kreftsvulster diagnostiseres så og si alltid ved tumorbiopsi som må planlegges nøye. Forut for biopsien må man ha gjort en nøyaktig bildediagnostikk bestående av røntgen, ultralyd, CT og som regel MR for å kartlegge tumors beliggenhet, størrelse og utbredelse.

Metastaseutredningen tilpasses svulsttypen og omfatter som regel røntgenundersøkelse, eventuelt CT av lungene, ultralydundersøkelse av abdomen, i mange tilfeller benmargsundersøkelse og ofte også CNS-utredning med MR eller eventuelt spinalvæskeunderskelse.

Påvisning av hjernesvulster skjer ved MR-undersøkelse av hjernen. Hos små barn må undersøkelsen gjøres i narkose. Hjernesvulster metastaserer så å si aldri utenfor sentralnervesystemet. De mest ondartede hjernesvulstene kan spre seg med spinalvæsken til andre steder i hjernen eller til ryggmargen, det må derfor gjøres MR-undersøkelse av spinalkanalen.
  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020