Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Transvers Rectus Abdominis Myokutanlapp (TRAM)

Generelt

Ved Transvers Rectus Abdominis Myokutanlapp (TRAM) benyttes et transverselt hud og underhudsområde nedenfor navlen som donorområde til det nye brystet. Små blodkar i den rette bukmuskel (rectus abdominis) forsyner dette vevet med blod. Når vevet tas ut anvendes derfor den rette bukmuskel med blodforsyning som en "stilk" for blodforsyning til lappen. I etterkant er det nødvendig å forsterke bukveggen med et kunststoffnett.

Flytting av autologt (eget) vev for å rekonstruere brystet er svært ressurskrevende og forbeholdes et fåtall pasienter. Hos pasienter som har fått strålebehandling kan det være vanskelig å oppnå gode resultater med protese. Å benytte autologt vev er da en velegnet metode. Metoden kan også være aktuell hos unge pasienter, hos pasienter med dårlig kosmetisk resultat etter brystbevarende kirurgi eller ved problemer etter tidligere proteserekonstruksjoner. Operasjonsmetoden er og et godt tilbud til de som har motforestillinger mot implantat. En kan eventuelt flytte autologt vev i kombinasjon med protese.

Indikasjoner

  • Rekonstruksjon av brystet etter ablatio/mastectomi 

  • Pasientønske om rekonstruksjon med eget vev

Kontraindikasjoner

  • Røyking/nikotin de siste 3 måneder
  • BMI>28
  • Annen alvorlig komorbiditet

Mål

  • Bedre livskvalitet  
  • Anatomislk likevekt/gjenskape kroppssymmetri 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020