Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Vaktpostlymfeknutebiopsi

Generelt

Vaktpostlymfeknutebiopsi (SNB – sentinel node biopsy) benyttes ved operasjon av brystkreft. Inngrepet gjøres sjelden alene, som oftest sammen med brystbevarende kirurgi eller mastektomi.

Det finnes en første lymfeknute (vaktpostlymfeknute) i aksillen som drenerer lymfen fra brystet, og status til denne lymfeknuten reflekterer status for de andre lymfeknuter som drenerer fra samme område. Vaktpostlymfeknuten er dermed den første lymfeknuten som tar imot maligne celler fra primærtumor. Hvis vaktpostlymfeknuten ikke inneholder tumorceller, vil de øvrige lymfeknutene i aksillen med stor sannsynlighet  være fri for metastaser og aksilledisseksjon vil være unødvendig (16).

Det benyttes to metoder for påvisning av vaktpostlymfeknuten, radioaktivitet og blåfarge. Radioaktiv isotop, 99m Tc-merket kolloidalt humant albumin, injiseres noen timer preoperativt (eventuelt dagen før inngrep). Blåfarge, metylblått, injiseres umiddelbart preoperativt.

Ved inngrepet tas blå og/eller radioaktive lymfeknuter ut og sendes til histologisk undersøkelse, eventuelt frysesnitt. Vaktpostlymfeknuter skal ha aktivitet  over 5 ganger, helst > 10 ganger  bakgrunnsaktivitet.

Indikasjoner

  • Invasivt karsinom i stadium T1-T3 uten påviste lymfeknutemetastaser.
  • DCIS van Nuys grad 3 histologisk der det skal gjøres ablatio. Det skal imidlertid ikke gjøres aksilledisseksjon i denne situasjonen dersom man ikke påviser vaktpostlymfeknuten.
  • Dersom det skal gjøres brystbevarende kirurgi ved diagnostisert DCIS er det ikke indisert med SNB. Skulle det likevel i endelig diagnose vise seg å foreligge invasivt karsinom, kan SNB gjøres i etterkant.

Mål

  • Unngå unødvendig aksilledisseksjon.
  • Unngå å ødelegge lymfedrenasjen i armen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020