Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Kuldehansker og -sokker

Generelt

Kliniske studier (Journal of Clinical Oncology – July 1, 2005 Southwest Technologies) har vist at bruk av kuldehansker og –sokker reduserer negletap og hudskader hos pasienter som får docetaxelbehandling.

Indikasjoner 

  • Docetaxelbehandling

Kontraindikasjoner

  • Bør ikke brukes ved kurativt siktemål (adjuvant/neoadjuvant behandling ved brystkreft)
  • Raynauds sykdom
  • Distale metastaser
  • Distal arteriell insuffisiens
  • Kuldeintoleranse

Mål

  • Unngå at neglene løsner eller hudskader oppstår
  • Forebygge nevropati

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020