Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Forflytning og strengt sengeleie ved truende tverrsnittslesjon

Generell

Cirka 5 % av pasientene med utbredt kreftsykdom får symptomer på truende tverrsnittslesjon. Hyppigst hos pasienter med kreft utgående fra lunge, prostata eller bryst, men også fra andre krefttyper skjer det spredning til skjelett. 

Symptomer

 • Smerter i ryggen, eventuelt i nakken
 • Endring av eksisterende smerter (økt intensitet, endret karakter, utstråling)
 • Smerte forverret av anstrengelse, for eksempel ved avføring, hoste eller nysing
 • Gangvansker og styringsproblemer
 • Lammelser i ben og/eller armer
 • Tap av følelse
 • Vannlatings- og/eller avføringsproblemer

Stabiliteten i columna

 • Oppegående pasienter uten nevrologiske utfall skal ikke ha strengt sengeleie.
 • Hos andre pasienter kan det være aktuelt at pasienten har strengt sengeleie (tømmerstokkregime), frem til stabiliteten av columna er vurdert. Behov for strengt sengeleie vurderes av lege ut fra risiko for økte nevrologiske utfall og grad av smerte. Når columna anses som stabil nok (vanligvis avklart 2 til 4 dager etter oppstart av stråleterapi), innledes snarlig og gradvis mobilisering til smertegrensen. Observer økende smerter og/eller nevrologiske utfall ved mobilisering.
 • Ved strengt sengeleie kan hevet hodeende tillates inntil 30°C.
 • Dersom flatt sengeleie fremkaller økt smerte, bør hodeende heves inntil smertereduksjon.

Mål

 • Begrense skade av ryggmargen slik at funksjoner kan opprettholdes.

Indikasjoner

 • Truende tverrsnittlesjon på grunn av tumor/metastaser.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020