Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Forflytning og strengt sengeleie ved truende tverrsnittslesjon

Oppfølging

  • Pasienter med lang forventet levetid bør vurderes for videre opptrening ved egnet institusjon.
  • Pasienter med kort forventet levetid anbefales vanligvis ikke opphold ved opptreningsinstitusjoner.

Nettsiden www.physiotherapyexercises.com anbefales for innhenting av øvelser.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020