Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Palliativ strålebehandling ved brystkreft

Generelt

Palliativ strålebehandling ved brystkreft gis mot metastaser for å lindre.

Stråleterapi tilbys liberalt ved lokale plager.

Det må være klar sammenheng mellom aktuell metastase(r) og symptom(ene).

Indikasjoner  

  • Metastaser som gir for eksempel smerter, trykksymptomer, luftveisstenoser, blødninger og sekresjon.

Mål

  • Lindre symptomgivende plager

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020