Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredning av kreft i bukhinnen

Peritoneum cancer, ill.

Spredning av kreft i bukhinnen, peritoneal karsinomatose eller peritoneale metastaser, er en samlebetegnelse på spredning av svulstceller til bukhinnen, oftest med utgangspunkt fra andre organer i buken. Spredning kan oppstå når en svulst vokser gjennom sitt organ og når bukhinnens overflate. Kreftceller som frigjøres kan feste seg til ulike steder på bukhinnen.

Bukhinnen, peritoneum, er en tynn hinne som består av to «blad»

  • et peritonealt lag som kler bukhulen (veggblad)
  • et visceralt lag som dekker deler av bukorganene (innvollsblad)

Den smale spalten mellom bladene inneholder litt tyntflytende væske som holder bukhinnen fuktig og glatt. Folder av bukhinnen danner opphengningsbånd, krøs, som fester organer.

Det vanligste utgangspunktet for kreft i bukhinnen er blind- og tykktarm hos begge kjønn og i noen tilfeller indre genitalia hos kvinner. Men i utgangspunktet kan alle svulster i bukhulen være bakgrunn for peritoneale metastaser. Pseudomyxoma peritonei (PMP) er en malign tilstand i blindtarmen karakterisert av mucinøs ascites og peritoneale, mucinøse implantater. Mesotheliom er tumor utgått fra mesotheliale celler som kler kroppens hulrom. Det vanligste utgangspunktet er pleurahulen, men tumor kan også utgå fra peritonealhulen.

Forekomst

5 - 8 % av pasienter med primær tykktarmskreft og 2 % med primær endetarmskreft har karsinomatose ved diagnosetidspunktet. Ved residiv har flere metastaser i bukhinnen. Hos omtrent halvparten av pasienter med peritoneale metastaser foreligger det samtidig fjernmetastaser som vanskeliggjør kurasjon.

Hyppigheten av pseudomyxoma peritonei er cirka 20 nye tilfeller per år i Norge (3-4/million/år). Diffust malignt peritonealt mesoteliom utgjør ¼ av alle mesoteliomer.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020