Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Årsak til spredning av kreft i bukhinnen

Kreft i bukhinnen skyldes at tumorcelleller fra primærtumor vokser gjennom til bukhinnen.

Kreftceller har den egenskap at dersom de finnes i bukhulen har de evne til å feste seg (implantere), skaffe seg sin egen blodforsyning (angiogenese) og fortsette å dele seg slik at store deler av bukhulen blir angrepet.

Risikofaktorer

Asbesteksponering kan være en risikofaktor ved mesotheliom.
 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020