oncolex logo
Utskriftsdato 19.10.2020

Histologi ved spredning av kreft i bukhinnen

Metastaser fra kreft i tykk- og endetarm

En finner ofte infiltrerende vekst og i en del tilfeller også sentrale glandelmetastaser eller metastaser til intra- eller extraabdominale organer, særlig lever og lunge. Hvis tumor er slimdannende (mucinøst adenokarsinom) vil den peritoneale spredningen være svært lik det man kan se ved PMCA (peritoneal mucinøs karsinomatose) ved pseudomyxoma peritonei.

Karsinomatose fra tykktarmskreft.
Klikk for større bilde.

Metastase fra slimdannende adenokarsinom. Klikk for større bilde.

Metastase fra ikke-slimdannende adenokarsinom i tykktarm. Klikk for større bilde.

Pseudomyxoma peritonei

Ved hjelp av immunhistokjemiske og genetiske markører er det vist at pseudomyxoma peritonei (PMP) oftest utgår fra appendix, og ikke fra ovariene. Oftest skyldes tilstanden en lavgradig svulst i appendix, enten et cysteadenom med atypi eller lavgradig slimdannende adenokarsinom.

Blindtarm med primærlesjon av pseudomyxoma peritonei og mucinøse tumormasser i buken.
  Klikk for større bilde.

Ved histologisk undersøkelse vurderes mengde atypiske celler i forhold til slimmengden, grad av cellulær atypi, grad av kjerteldannelse og mengde signetringceller.

Det som skiller PMP fra andre former for metastasering er at dannelse av slim med atypiske celler ikke vokser infiltrerende i peritoneum eller oment, men sprenger seg inn i vevet ved disseksjon. Det som er karakteristisk ved ved denne form for spredning er at tumor fortsetter å vokse med det samme dissekerende vekstmønsteret. Bare ved de mest maligne formene ses infiltrasjon i dypereliggende organer eller lymfeknutemetastaser.

Enkelte anbefaler en tredelt prognostisk klassifisering/gradering av PMP basert på det histologiske bildet og utgangspunktet for tilstanden:

  • DPAM (disseminert peritoneal adenomucinose) – rikelig slim, sparsomt med epitel med ingen/liten atypi, få mitoser og utgangspunkt i et cystadenom
  • PMCA- I/D (peritoneal mucinøs karsinomatose, intermediær type) – overveiende DPAM med fokal prolifilert epitel med moderat atypi, mitoser ³  og utgangspunkt i et cystadenom eller adenokarsinom
  • PMCA (peritoneal mucinøs karsinomatose) – grovt atypisk epitel/signetringceller og utgangspunkt i et adenokarsinom. Infiltrasjon og lymfeknutemetastasering forekommer 

Andre plasserer PMCA-I/D sammen med PMCA i en 2-de beskriver pseudomyxoma peritonei som meslt inndeling. Graderingene er ikke tatt med i WHOs klassifikasjon av intestinale svulster. WHO sannsynlig spredning fra et lavgradig adenokarsinom.

Det finnes mange histopatologiske måter å inndele PMP. Det har nylig vært gjort et konsensusarbeid i regi av Peritoneal Surface Oncology Group International (PSOGI) i forsøk på å innføre en ny klassifisering (7). PMP inndeles i:

  • Mucin uten epiteliale celler
  • PMP med lavgradige histologiske funn
  • PMP med høygradige histologiske funn
  • PMP med signet ring celler                                   

 

Mesotheliom

Tumor er ikke slimdannende og den vokser ofte invasivt. Den viktigste differensialdiagnosen til et malignt mesotheliom med epitheloid vekstmønster er metastase fra et adenokarsinom. Immunhistokjemisk undersøkelse vil som oftest gi den riktige diagnosen. I en del tilfeller er det metastaser til lymfeknuter i den cardiofreniske vinkel i toraks.

Malignt mesotheliom i peritoneum. Klikk for større bilde.

Lesjoner av abdominalt mesotheliom på tykktarm. Klikk for større bilde.