Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Spredningsmønster for spredning av kreft i bukhinnen

Fordelingen av frie kreftceller i abdominalkaviteten er dels utsatt for tyngdekraften og dels følger de strømningene i peritonealvæsken.

  • Tyngdekraften gir ansamling av celler i bekkenet med vekst på bukhinnen i overgangsfolden på endetarm/livmor/eggstokk/blære.I tillegg bringer tyngdekraften tumorceller til begge flanker som er laveste punkt i liggende stilling.
  • Væskestrømmen går mot resorbsjonslakuner på diafragma, på det store og lille oment . Ansamlingen av celler under diafragma fester seg også lett på lever, galleblære og miltflaten . Tumorvev på lille oment gir ofte overvekst på ventrikkelens antrum.

På den bevegelige tynntarmen fester lavmaligne celler seg relativt sjelden, vanligvis først i utbredt stadium. Ved mer maligne tilstander affiseres derimot større deler av tynntarmen. Det samme skjer dersom sammenvoksninger av tarmslynger (for eksempel etter tidligere operasjoner) gjør at tarmen har mindre mulighet til å bevege seg.

På de enkelte områder i bukhinnen kan tykkelsen variere fra mikroskopisk til mange cm tykke lag.

  • Ved DPAM (disseminert peritoneal adenomucinose) vokser tumor på peritoneum uten å infiltrere ned i underliggende vev, og bukhinnen løsnes relativt enkelt hvis det ikke er pericancrøs inflammasjon.
  • Ved sykdommer som vokser infiltrerende (PMCA variant av pseudomyxom, peritonale metastaser fra tykk-/endetarm og mesoteliom) sitter tumor med bukhinnen fast i underliggende vev, og underliggende vev må eksideres sammen med tumor dersom det skal kunne fjernes.

Lymfeknuter og fjernmetastaser

  • Pseudomyxom av adenomatøs type spres ikke til lymfeknuter eller hematogent.
  • Mesotheliom av benignt utseende spres i liten grad til lymfeknuter eller hematogent. I mer maligne former er spredning blant annet til lymfeknuter i toraks (cardiofrenisk vinkel) vanlig.
  • Jo mer malignt utseende tumor har, desto større er tendensen til spredning til lymfeknuter og andre organer. Synkrone metastaser til lever eller lunger er mer vanlig ved peritoneal tykk-/endetarmskreft.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020