Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Medikamentell behandling av spredning av kreft i bukhinnen

Systemisk cytostatika har liten effekt på slimmassene i abdomen. Pasienter som ikke kan få maksimal cytoreduktiv kirurgi med  hyperterm intraperitoneal cytostatikabehandling (CRS-HIPEC), eller som får inoperable residiv kan likevel være aktuelle for systemisk cytostatika.

Intraoperativ cytostatika

Dersom en oppnår maksimal cytoreduksjon (CC 0-1) kan det være riktig å gi HIPEC som direkte fortsettelse av operasjonen. Dette forlenger operasjonen med 3 timer. Ved å administrere cytostatika intraperitonealt kan konsentrasjonen i skyllevæsken økes i forhold til om det ble gitt intravenøst. For å forsterke effekten av cytostatika varmes denne opp  slik at væsken i peritoneum holder 41,5–42,0°c.

Pseudomyxoma peritonei fra blindtarm og karsinomatose fra kreft i tykktarm og endetarm utenom blindtarm

  • Ved Oslo universitetssykehus (Radiumhospitalet) brukes vanligvis mitomycin C som doseres etter kroppsoverflate, 35 mg/m², maks 70 mg.
  • 50 % av dosen settes i perfusjonskretsen når rett temperatur intraabdominal er nådd, deretter 25 % etter 30 minutter og resterende 25 % etter 60 minutter.
  • Perfusjonen stoppes etter 90 minutter, det etterskylles, buken lukkes og pasienten vekkes.

Karsinomatose fra abdominalt mesotheliom

  • Ved Oslo universitetssykehus (Radiumhospitalet) brukes for tiden cisplatin som doseres etter kroppsoverflate, 50 mg/m², maks 100 mg og doxorubicin 15 mg/m², maks 30 mg.
  • 50% av dosene settes i perfusjonskretsen når  rett temperatur intraabdominalt er nådd, deretter 25 % etter 30 minutter og resterende 25 % etter 60 minutter.
  • Perfusjonen stoppes etter 90 minutter, det etterskylles, buken lukkes og pasienten vekkes.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020