oncolex logo
Utskriftsdato 19.10.2020

Spredningsmønster for kreft i bukspyttkjertel

Adenokarsinomer i bukspyttkjertelen er en aggressiv kreftform som metastaserer tidlig. Spredningen kan skje både hematogent og lymfogent.

På diagnosetidspunktet er det ofte levermetastaser, men sjeldent lungemetastaser.

Spredning til skjelett er sjeldent.