oncolex logo
Utskriftsdato 19.10.2020

Symptomer ved kreft i bukspyttkjertel

Ikterus

Den klassiske presentasjonsformen for kreft i bukspyttkjertelen er "stille ikterus", det vil si at pasienten utvikler ikterus uten at det ledsages av andre symtomer som eksempel smerter. Ikterus er første symptom hos omtrent halvparten av pasientene med kreft i pankreashodet. Av radikalopererte pasienter har mer enn 70 % ikterus som et av de første symptomene.

Smerter

I tillegg til ikterus er det også vanlig at pasientene har moderate magesmerter, gjerne lokalisert sentralt i abdomen. Hvis smertene stråler gjennom til ryggen, gir det mistanke om at svulsten allerede kan ha infiltrert nerveplexa utenfor kjertelen. Smerte er et vanlig symptom som fører pasienten til legen (50–60 %). Smerten kan oppleves som tretthet i ryggen som forverres når pasienten ligger på rygg. Å sitte lett fremoverbøyd kan lindre smerten.

Vekttap

Ufrivillig vekttap bør føre tankene til bukspyttkjertelkreft, spesielt om det forekommer sammen med tretthet og nytilkommet ubehag i buken eller ryggsmerter. Nesten alle pasienter har ved diagnosetidspunktet gått ned minst 2–5 kg i vekt, og mer enn 10 kg vekttap er ikke uvanlig.

Diabetes

Nyoppdaget diabetes kan være et varselsignal, særlig hvis det ses i forbindelse med ufrivillig vekttap eller smerte hos middelaldrende personer. Cirka 20 % har nylig utviklet diabetes. Sammenhengen mellom kreft i bukspyttkjertelen og diabetes er uavklart.

Ventrikkelretensjon

Ventrikkelretensjon kan være et tidlig symtom ved svulster i caput som komprimerer duodenum.

Pankreatitt

Kreft bør overveies hos pasienter som får diagnosen akutt pankreatitt uten samtidig å ha kjente utløsende faktorer.

Hormonelle symtomer

Endokrine svulster har debutsymptomer som avviker fra det som er vanlig ved adenokarsinomer i bukspyttkjertelen. Symptomer ved de funksjonelle svulster er avhengig av hvilke hormoner som svulsten skiller ut, for eksempel vil:

  • insulinomer forårsake episoder med hypoglycemi på grunn av for mye insulin i blodet
  • gastrinomer kunne debutere som ulcussymptomer på grunn av forhøyet gastrin

Svulster i corpus og cauda gir færre tidlige symptomer, og blir som regel diagnostisert sent i forløpet. Tumor er derfor oftest større og mer avansert på diagnosetidspunktet.

Ascites kan være tegn på langtkommen generalisert sykdom.