Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Intraspinale svulster

Med spinalkanalen menes kanalen fra den store skalleåpningen (foramen magnum) til halebenet (coccyx). Med intraspinale svulster menes alle svulster i spinalkanalen som utgår fra ryggmargen (medulla spinalis), rygghinnene (meningene), spinalnerver og endetråden (filum terminale). De tre rygghinnene som omgir ryggmargen kalles pia mater, araknoidea og dura mater.

Svulstene inndeles etter anatomisk lokalisasjon og histologi.

De hyppigste intramedullære (i selve ryggmargen) svulsttypene er:

  • ependymom 
  • astrocytom 
  • kapillært hemangioblastom 

De hyppigste intradurale/ekstramedullære svulsttypene er:

  • schwannom
  • meningeom
  • nevrofibrom

De hyppigste ekstradurale svulsttypene er:

  • metastaser

Flertallet av de ekstradurale og intramedullære svulstene er maligne, mens over 90 % av de intradurale ekstramedullære er benigne.

Forekomst

Insidensen av primære intraspinale svulster utgjør cirka 1,0 per 100.000 per år.

Spinale og intraspinale metastaser fra ekstraspinale kreftsykdommer forekommer hyppigere enn primære svulster. Med økende bruk av MR blir flere av disse metastasene oppdaget og behandlet.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020