Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Eggstokk- og egglederkreft

Adnex, illustration

Kreft i eggstokk og eggleder består av:

 • Epiteliale svulster
 • Ondartet tumor som utgår fra overflaten i eggstokkene
 • Tumor utvikles i tuben (80 % i fibireenden) via ikke invasiv karsinom (Serous Tubal Intraepithelial Carcinoma- (STIC) til tubekreft til karsinom
 • Epitelial bukhinnekreft
 • Ikke epiteliale svulster (sjeldne)
 • Germinalceller (kimceller)
 • Kjønnsstrenger (sex cord-tumorer)
 • Stromaceller (tekomer/fibromer)

Forekomst

I Norge er eggstokkreft den 6. mest vanlige kreftformen blant kvinner, med 444 nye tilfeller i 2018. Forekomsten øker med alderen. Gjennomsnittsalder ved diagnosetidspunkt er 59 år.

 • Epitelial eggstokkreft utgjør 90 %.
 • Det forekommer cirka 45 tilfeller av ikke-epitelial eggstokkreft årlig.
 • Det forekommer cirka 50 tilfeller borderlinetumorer årlig.

Kreft i eggleder er en meget sjelden kreftform med cirka 10 nye tilfeller årlig. Dette utgjør 0,3–1 % av all gynekologisk kreft. Antallet er trolig underestimert fordi strenge makroskopiske og mikroskopiske kriterier må oppfylles før diagnosen kan stilles. Median alder ved diagnosetidspunkt er 60 år.

Primært peritonealt karsinom er vanskelig å skille fra eggstokkreft. Det foreligger derfor ingen sikre data på hyppighet. 

 

Aldersspesifikk forekomst av eggstokkreft, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av eggstokkreft, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020