oncolex logo
Utskriftsdato 21.9.2020

Pakkeforløp for eggstokkreft

Ved mistanke om eggstokkreft henviser fastlegen eller annen henvisende instans til gynekologisk avdeling eller privatpraktiserende gynekolog som har «filterfunksjon».

Gynekologen konkluderer om det er begrunnet mistanke om kreft på bakgrunn av:

  • Gynekologisk undersøkelse og ultralyd av ovariene og livmor for å vurdere om svulsten har godartet eller ondartet utseende
  • Markører i blod: CA125, HE4
  • Risk of Malignancy Index (RMI), som er basert på gynekologisk undersøkelse og ultralydfunn, CA125, menopausal status

Kriterier for henvisning til pakkeforløp

Det er begrunnet mistanke om kreft ved:

  • Risk of Malignancy Index (RMI) ≥ 200 predikerer høy risiko for kreft
  • Samlet klinisk bedømmelse av gynekolog

Henvisning

Ved begrunnet mistanke henvises pasienten til Pakkeforløp for eggstokkreft. Det skal tydelig fremgå i henvisningen hva som utløser begrunnet mistanke om kreft.

Link til Helsedirektoratet