Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi ved tidlig eggstokkreft

Generelt

Ved konstatert eggstokkreft gjøres vanligvis radikal kirurgi med fjerning av begge eggstokker (bilateral salpingo-ooforektomi – BSO) og livmor (hysterektomi) samt ekstirpasjon av bekken- og paraaortale lymfeknuter. Det er viktig å foreta en grundig inspeksjon av peritoneum i den øvre delen av buken, inklusive diafragmakupler. Det tas tilfeldige biopsier av peritoneum lateralt for henholdsvis colon ascendens og colon descendens. Denne type operasjon kan også gjøres med konvensjonell laparaskopi eller robotkirurgi.

Ved eggstokkreft hos yngre kvinner med ønske om bevart fertilitet kan det være aktuelt å la den friske eggstokken samt livmor stå igjen. Dette krever at tumor er begrenset til en eggstokk og at pasienten er i lav risiko for residiv. I denne risikovurdering inngår vurdering av histologisk type, differensieringsgrad og ploiditet. Resultatet av disse undersøkelser vil først foreligge noen tid etter operasjonen. I tilfelle disse undersøkelsene indikerer høy risiko for residiv, vil det være aktuelt å fjerne den gjenværende eggstokken ved en etterfølgende laparoskopi.

Borderline eggstokkreft opptrer vanligvis hos unge kvinner med fortsatt graviditetsønske. Ettersom de sjelden er tosidige kan det være tilstrekkelig med ensidig adnexekstirpasjon. Det anbefales å foreta omenektomi for full stadiebestemmelse. Ved normalt utseende kontralateral eggstokk anbefales det å unnlate biopsitaking fra denne eggstokken. Det er ingen grunn til å foreta lymfeknutestaging.

Ved spredning av borderlinetumorer anbefales det å foreta en så fullstendig kirurgisk reseksjon som mulig. Ved aneuploide tumorer er det vesentlig økt risiko for residiv. Dette taler for å foreta radikal operasjon umiddelbart med bilateral salpingo-ooforektomi og omenektomi. Hysterektomi er ikke nødvendig med mindre det foreligger implantasjoner på livmoren.

Appendix fjernes ved mucinøse tumorer.

På grunn av spredningsfare til peritoneum ved eggstokkreft, fjernes også ofte omentet (omentektomi).

Man kan også fjerne eggstokken når det er mistanke om kreft, for å få etablert en histologisk diagnose. Under operasjonen blir eggstokken sendt til frysesnitt for å få histologisk diagnose. Diagnosen er vanligvis klar i løpet av 30 minutter. På bakgrunn av histologisk diagnose planlegges videre forløp av operasjonen.

Indikasjon

  • Mistanke om, eller konstatert eggstokkreft.

Mål

  • Kurativ behandling og stadiebestemmelse.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020