Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi ved tidlig eggstokkreft

Gjennomføring

 • Pasienten leires i ryggleie
 • Ved eggstokkreft anvendes midtlinjesnitt.
 • Legg snittet fra symfysens overkant til umbilicus og forleng oppover ved behov. Gjør snittet langt nok til å få god nok plass, slik at eggstokkene ikke sprekker når de mobiliseres.
 • Aspirer eventuelt ascites i en sprøyte med et engangskateter.
 • Er det ingen ascites skylles abdomen med 50 ml NaCl 9 mg/ml og aspireres i samme sprøyte. Lever aspiratet til cytologisk undersøkelse.
 • Spenn opp Bookwalters hake med god avstand til pasienten, og sikre god plass og overblikk.
 • Sikre at speklene ikke presser på musculus psoas og nervus femoralis for å unngå trykkskader, neuropati og lammelser i femoralisområdet.
 • Tipp pasienten i senket hodeleie (Trendelenburg).
 • Inspiser og kjenn over hele abdomen etter eventuell spredning av kreft.
 • Eggstokkene og bukhulen inspiseres. Kontroller lever, milt, lymfekjertler, mellomgulvet, ventrikkelen, tarmer og oment.
 • Pakk bort tarmene i kompresser fuktet med NaCl 9 mg/ml. Hold disse på plass med diseharp og spekler.
 • Fest en Kochers tang på hvert av livmorhjørnene. Assisterende kirurg holder livmor.
 • Sett av ligamentum rotundum på begge sider.
 • Spalt blæreperitoneum.
 • Ved tumor som er begrenset til eggstokken uten adheranser til peritoneum, foretas en enkel fjerning av eggstokken, som sendes til frysesnittundersøkelse. Ved affeksjon av peritoneum fjernes den affiserte delen av peritoneum sammen med eggstokken.
 • Spalt peritoneum langs bekkenveggen.
 • Åpne det ekstraperitoneale rom langs bekkenveggen.
 • Identifiser ureter og unngå denne.
 • Sett av infundibilo pelvicum, som er blodforsyningen til adnekset.
 • Ureter, og strukturene som følger langs ureter, spaltes fra det peritoneale bladet, slik at ureter kan dyttes ned før bladet spaltes.
 • Disseker langs det peritoneale bladet bort til livmoren.
 • Sett av adnekset fra livmoren.
 • Send adnekset til frysemikroskopi.
 • Skyv blæreperitoneum godt ned så man kommer nedenfor livmorhals/livmortapp.
 • Sett av parametriene tett på livmoren ved bruk av Leibingers tenger.
 • Sett Leibinger på skrått inn mot og tett på vagina på begge sider og klipp.
 • Sett Kocher på vagina umiddelbart under livmorhals for å løfte vagina.
 • Bruk diatermi og fjern livmor og livmorhals umiddelbart distalt for livmorhals.
 • Sy igjen vaginaltoppen.
 • Utfør lymfeknutestaging. 
 • Utfør omentektomi. 
 • Lukk bukveggen.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020