Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hysterektomi og bilateral salpingo-ooforektomi ved egglederkreft

Generelt

Ved konstatert kreft gjøres vanligvis radikal kirurgi med fjerning av begge adnex (bilateral salpingo-ooforektomi – BSO) og  livmor (hysterektomi). Videre utføres lymfeglandelstaging i bekken og paraaortalt, samt sjekk for spredning til øvrige deler av buken og lymfeknuter. På grunn av spredningsfare til peritoneum fjernes også omentet (omentektomi).  

Under operasjonen blir adnexet sendt til frysemikroskopi for å få histologisk diagnose. Diagnosen er vanligvis klar i løpet av 30 minutter. På bakgrunn av histologisk diagnose planlegges videre forløp av operasjonen.

Fertilitetsbevarende kirurgi kan ikkke anbefales ved kreft i eggleder.

Indikasjoner

  • Mistanke om, eller konstatert egglederkreft.

Mål

  • Kurativ behandling og stadiebestemmelse.

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020