Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/docetaksel kur ved gynekologisk kreft

Generelt

Cellegiftene karboplatin og docetaksel er en kombinasjonskur som gis ved kreft i eggstokk/eggleder og kreft i bukhinne.

Intervall mellom kurene

  • 3 uker
  • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

  • 1 dag

Kontraindikasjoner

Ved påvirket leverfunksjon med s-bilirubin >2 x øvre normalgrense, bør docetaksel vanligvis seponeres grunnet økt risiko for toksisitet.

Pasientinformasjon

Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020