Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Karboplatin/docetaksel kur ved gynekologisk kreft

Gjennomføring

Premedisinering/kvalmeregime

Temperatur, puls og blodtrykk måles før premedikasjonen. Medrol® tabletter gis som premedikasjon kvelden før kur (dag -1)

Medikament Dag -1  Dag 1 Dag 2 Dag 3
Medrol®  32 mg
32 mg x 2
32 mg x 2
32 mg x 2

Hos diabetikere, pasienter med gastritt eller ulcus samt hos pasienter med bivirkninger til steroider kan man anvende Aloxi® dag 1 og unnlate Medrol® dag 2 og 3.

Behovsmedisin ved senkvalme:

  • Afipran® 10 mg x 3-4
  • Haldol® 1 mg x 2
  • Stemetil® 20 mg initialt, etterfulgt av 10 mg 2 timer senere, deretter 5-10 mg x 2-3 daglig
  • Olanzapin 10 mg daglig

Hydrering

  • 1000 ml NaCL 9 mg/ml. Hydreringen er et beredskapsdrypp og trenger ikke gå inn i sin helt.

Kur

Medikament Dose
Docetaksel 75 mg/m2
Karboplatin

AUC=5

Det brukes vanlig infusjonssett.

  • Docetaksel blandes ut i 250 ml NaCl 9 mg/ml.
  • Infusjonstid: 1 time.
  • Karboplatin blandes ut i 500 ml Glukose 50 mg/m.
  • Infusjonstid: 30 minutter. Starter når docetaksel har gått inn.

Pasienten skal overvåkes første 1/2- time av infusjonen ved hver kur. Oksygen og akuttskrin skal være tilgjengelig under kuren. Temperatur måles ved oppstart av docetaksel. Samt 15 og 30 minutter etter oppstart.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020