Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

EP 5-dagers kur ved gynekologisk kreft

Generelt

EP er en kombinasjonskur bestående av cellegiftene cisplatin og etoposid. EP gis ved germinalcelletumor, endodermal sinustumor, embryonalt karsinom, umodent teratom, dysgerminom, granulosacelletumor og småcellet kreft i eggstokk og eggleder.

EP 5-dagers kur anvendes i situasjoner der man vanligvis ville brukt BEP kur, men ikke kan dette, enten grunnet lungeforandringer eller at det allerede er gitt maksimal dose av bleomycin.

Intervall mellom kurene

 • 3 uker
 • Neste kur starter dag 22

Kurens varighet

 • 5 dager

  Pasientinformasjon

  Pasientinformasjon til denne kuren fins i www.kreftlex.no

  Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
  Oslo universitetssykehus HF © 2020