Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Gemcitabin kur ved gynekologisk kreft

Forberedelser

Blodprøver før hver kur:

 • Hemoglobin
 • Leukocytter
 • Nøytrofile
 • Trombocytter
 • S-kreatinin

Kuren settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,5 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lavere verdier utsettes kuren inntil minsteverdier er oppnådd.

Blodprøvekontroll dag 8:

 • Nøytrofile
 • Trombocytter

Gemcitabin® dag 8 settes bare hvis:

 • Nøytrofile ≥ 1,0 x 109/L
 • Trombocytter ≥ 100.000 x 109/L

Ved lave tall på dag 8 unnlates gemcitabin i aktuell syklus. Det prøves på nytt i følgende syklus, men er tallene også da for lave opphører gemcitabin på dag 8 i følgende sykluser. Gemcitabin kan gis ved GFR ≥ 30 ml/l.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020