Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Gemcitabin kur ved gynekologisk kreft

Oppfølging

Bivirkninger

  • Gemcitabin gir trombocytopeni og myelosuppresjon.
  • Forhøyede leverenzymer kan forekomme.
  • Kvalme er oftest lett/moderat.
  • Hodepine, influensaliknende symptomer kan forekomme.
  • Gemcitabin er benmargstoksisk.

Pasientene bør instrueres i risikoen for nøytropen feber i intervallet mellom kurene og nødvendigheten av å oppsøke lege ved feber over 38,3°C målt rektalt eller vedvarende temperatur på 38,0°C i mer enn en time.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020