oncolex logo
Utskriftsdato (21.9.2020)

Stråleterapi ved eggstokk- og egglederkreft

Oncolex er et oppslagsverk for diagnostikk, behandling og oppfølging av kreft hvor helsepersonell til enhver tid skal kunne hente frem oppdatert informasjon.

Innholdet utarbeides av redaksjonen i samarbeid med medisinsk fagpersonell med spesialkompetanse innen de ulike krefttyper.

Stråleterapi ved eggstokk- og egglederkreft er for tiden under faglig evaluering og vil bli tilgjengelig igjen så snart arbeidet er utført.