Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

DNA-ploidiundersøkelse ved hjelp av bildecytometri

Utstyr

Bruk beskyttelseshansker ved snitting, preparering og farging. Preparering fram til skylling, samt Feulgen-farging foregår i avtrekksskap.

Standardutstyr til snitting og farging av snitt

Preparering

 • Spissbunnede sentrifugerør med kork, 10 ml, 2 pr. prøve
 • Glasspipetter for xylol, for andre løsninger kan plastpipetter benyttes
 • Prøveglass m/lokk, 10 ml, 1 per prøve  
 • Sentrifuge
 • Cytospin-sentrifuge med utstyr   
 • 60 µm nylonfilter
 • Polysin-glass
 • Magneter (VWR, 3 x 8 mm)

Magnetrører (Assistent, 2070/100)

Måling og redigering

Målinger foregår på eget rom med dempet belysning og minimale rystelser.

 • Programvare for bildecytometri/DNA-ploidi (PWS Grabber, Room4, Ltd)
 • Monokromatisk digitalt kamera AxioCam med et båndpass-filter (Zeiss)
 • Mikroskop, AxioImager A1/A2, 40x objektiv u/immersjon (Zeiss)
 • Fokuseringsenhet (Physik Instrumente)
 • Motorisert objektbord (Prior Scientific)
 • PC med skjerm

Kjemikalier

 • Aluminiumkaliumsulfat (kalialun, KO8S2Al, 12H2O )
 • Schiff`s fuchsin-sulfite reagent (Sigma-Aldrich)
 • Iseddik (etansyre)
 • Eosin
 • Etanol (absolutt og 96 %)
 • Eukitt
 • Hematoxylin
 • Kaliumdisulfit (K2S2O5)
 • Medisinsk kull
 • Natriumdisulfitt (Na2S2O5)
 • Natriumjodat (NaJO3)
 • PBS (fosfatbuffer)
 • Protease (type VIII, bacterial, Sigma P5380)
 • Saltsyre p.a. (HCl)
 • Xylol 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020