Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Oppfølging etter behandling av eggstokk- og egglederkreft

  • Første 2 årene: Kontroll hver 3. måned
  • Fra 3. til og med 5. året: Kontroll hver 6. måned
  • Etter 5 år: Kontroll årlig

Undersøkelser:

  • Anamnese og klinisk undersøkelse. Rutinemessig måling av CA 125 og eventuelt andre tumormarkører er omdiskutert.
  • Utredning med bildediagnostikk eller endoskopi etter behov.
  • Residiv bør verifiseres histologisk eller cytologisk før ny behandling.

Oppfølging av ikke-epitelial eggstokkreft

Ved ikke-epitelial eggstokkreft diagnostiseres de fleste residiv innen 1–2 år, men granulosacelletumor kan residivere sent.

Undersøkelser:

  • Gynekologisk undersøkelse og måling av tumormarkører (s-AFP, hCG, CA 125)
  • Ved viriliserende tumor er s-testosteron tumormarkør

 s-CA 125

Måling av s-CA125 anvendes vanligvis i oppfølgningen. Det kan forekomme tilfeldige variasjoner på +/- 70 %, uten at dette har betydning. Gynecologic Cancer Intergroup (GCIG) har vedtatt at det må foreligge en økning på minst 100 % for å definere progresjon. Fra normal verdi må det skje en økning til 70 IE eller mer før økningen er diagnostisk.

Ved sikker økning i s-CA 125 der gynekologisk undersøkelse, røntgen thorax og CT abdomen/bekken ikke viser tegn på residiv, kan MR-undersøkelse eller PET-scan eventuelt påvise tumor.

Det har lenge vært diskutert om behandling av tidlig påvist residiv basert på CA125-målinger gir en bedre overlevelse enn behandling startet etter klinisk erkjent residiv. Resultatet fra ICON5 (randomisert prospektiv studie) er nylig publisert. Studien viste ingen forskjell mellom gruppene og resultatene kan komme til å påvirke "follow up" - anbefalingene.

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020