Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Referanser til kreft hos barn

  1. Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft, årsrapport 2018. Kreftregisteret, 2019
  2. SBN 978-82-473-0069-5
  3. Kaatch P, Steliarova-Foucher E, Crocetti E, Magnani C, Spix C, Zambon P. Time trends of cancer incidence in European children (1978-1997): Report from the automated childhood cancer information system project. Eur J Cancer 2006; 42: 1961-71
  4. Steliarova-Foucher E, Stiller C, Kaatsch P, Berrino F, Coebergh J-W, Lacour B, Parkin M. Geographical patterns and time trends of cancer incidence and survival anomg children and adolescents in Europe since the 1970s (the ACCIS project): and epidemiological study. Lancet 2004; 364: 2097-105
  5. Hjalgrim LL, Rostgaard K, Schmiegelow K et al. Age- and sex-specific incidence of childhood leukemia by immunophenotype in the Nordic countries. J Natl Cancer Inst 2003; 95: 1539-44

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020