Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Non-melanom hudkreft

Non-melanom hudkreft deles inn i:            

 • basalcellekarsinomer – utgår fra basalcellelaget i epidermis
 • plateepitelkarsinomer – utgår fra basalcellelaget i epidermis
 • Kaposis sarkom – utgår fra bindevev i dermis
 • Mercelcellekarsinom – utgår fra neuroendokrine celler i dermis
 • hudadnex svulster – utgår fra hårsekkceller, svettekjertler eller talgceller i dermis
 • intraepiteliale svulster – Bowens sykdom, utgår fra kjertelceller i hud 
 • keratoacantomer – utgår fra epidermis

Huden er kroppens største organ og veier rundt 2 kg hos en person på 70 kg. Overflaten måler hos voksne mellom 1,5 og 2,2 m 2. Huden består av tre lag: epidermis, dermis og subcutis, som alle kan gi opphav til kreftutvikling. De histologiske undergruppene avhenger av hvilken av de forskjellige cellelinjene som blir ondartet.

Hudtyper

Inndelingen er basert på følsomheten for solstråling, spesielt UV. I Norge er de mest vanlige hudtypene 1–4.

 • Hudtype 1 – blir lett rød og sjelden eller aldri brun. Har lys, ømfintlig hud og i blant fregner. Ofte lys blond eller rødhåret.
 • Hudtype 2 – blir nesten alltid rød og av og til brun. Har lys hud og er ofte blond, men også mørkblonde og svarthårede kan ha hudtype 2.
 • Hudtype 3 – blir rød av og til, men alltid brun etter en stund.
 • Hudtype 4 – blir aldri rød, alltid brun. Hudtype 4 er vanlig i land rundt Middelhavet.
 • Hudtype 5 og 6 – har naturlig svart/brun hud og oftest mørke/brune øyne og svart/brunt hår.

Forekomst

Av non-melanom hudkreft er basalcellekarsinom (BCC) ikke meldepliktig til Kreftregisteret. Det er estimert et antall på cirka 12 000 nye lesjoner årlig.

Av plateepitelkarsinom (SCC) var det i 2018 registrert 2461 tilfeller, 1342 menn og 1119 kvinner. Alle de andre undergruppene er betydelig sjeldnere og forekommer i et antall mellom 5–20 årlig.

 

Aldersspesifikk forekomst av plateepitelkarsinom i hud, 2014–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

 

Forekomst av plateepitelkarsinom i hud, 1959–2018.

Kilde: Kreftregisteret

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020