oncolex logo
Utskriftsdato 24.9.2020

Prognose for non-melanom hudkreft

Basalcellekarsinom

Basalcellekarsinom har en kurasjonsrate på over 90 % med moderne behandling, selv om flere behandlingsmodaliteter må benyttes. Problemet er imidlertid at nye lesjoner i huden har en tendens til å dukke opp over tid, slik at man trenger gjentatte behandlinger. Dette gjelder spesielt de arvelige formene og immunsupprimerte pasienter.

Plateepitelkarsinom

For plateepitelkarsinom vil resultatene også være gode ved lokalisert sykdom, men risikoen for lymfogen og hematogen spredning er høyere. Ved hematogen spredning er sykdommen i prinsippet inkurabel.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med hudkreft, i prosent etter diagnoseperiode 1979–2018.

Kilde: Kreftregisteret