oncolex logo
Utskriftsdato 24.9.2020

Spredningsmønster for non-melanom hudkreft

Basalcellekarsinom

Basalcellekarsinom er en lokal sykdom og den sprer seg nesten aldri, hverken til lymfeknuter eller andre organer. Ubehandlet kan de imidlertid gi betydelige lokale plager, med vevsdestruksjon, infiltrasjon i naboorganer og funksjonstap.

Plateepitelkarsinom

Plateepitelkarsinom kan gi både lokale plager og spre seg lymfogent og hematogent. De hyppigste lokalisasjoner for fjernspredning er lunge, lever og skjelett.

Lymfeknuter i hode-halsregionen som kan affiseres av spredning fra plateepitelkarsinom

De enkelte grupper av lymfeknuter drenerer sine bestemte hudområder, selv om det er litt overlapping i grenseområdene. Ved spredning som manifesterer seg etter behandling av primærtumor er det derfor viktig å vite hvor primærtumor var.

 

 

Lymfeknutområder som drenerer hud på resten av kroppen

Dersom en eller flere lymfeknuter (merket med svart) er affisert utenom det primære drenasjeområdet for det aktuelle hudavsnitt (merket i grått), regnes det som en metastase M1, og ikke som primær lymfeknutespredning.