oncolex logo
Utskriftsdato 24.9.2020

Stadier ved non-melanom hudkreft

TNM-klassifikasjon

TNM-systemet betegner hvor utbredt sykdommen er på tidspunktet den påvises. "T" betegner utbredelsen av den lokale tumor. "N" (node) uttrykker om det er spredning til lymfeknuter. "M" uttrykker fjernmetastaser.

TNM-klassifikasjonen skiller mellom den kliniske klassifisering (TNM) og den patologiske klassifisering (pTNM).

T-stadium

 • TX – primærtumor kan ikke vurderes
 • T0 – ikke erkjent primærtumor
 • Tis – carcinoma in situ
 • T1 – tumor er 2 cm eller mindre i største dimensjon
 • T2 – tumor er over 2 cm men under 5 cm i største dimensjon

 

 • T3 – tumor er > 5 cm i største dimensjon
 • T4 – tumor infiltrerer dyp ekstradermal struktur for eksempel brusk, skjelettmuskulatur eller ben

 

I de tilfeller der det foreligger flere tumorer samtidig, klassifiseres sykdommen etter den største tumors T-kategori og antallet på de andre tumorene settes i parantes.

 

N-stadium

 • NX – lymfeknutemetastaser kan ikke vurderes
 • N0 – ingen regionale lymfeknutemetastaser
 • N1 – regional lymfeknutemetastaser  

M-stadium

 • MX – fjernspredning kan ikke vurderes
 • M0 – ingen fjernmetastaser
 • M1 – fjernmetastaser