Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hudeksisjon og rekonstruksjon med lapplastikk

Generelt

Ved en del operasjoner er det nøvendig med lapp-plastikk etter kirurgisk reseksjon for å oppnå dekning av sårområdet, et bedre kosmetisk resultat og/eller gjennoprette funksjonalitet.

Ved frilapp-teknikk flyttes hudvev fra et sted på kroppen til et annet. Vevets blodtilførsel kuttes og reetableres deretter på stedet der lappen/vevet skal brukes til rekonstruksjon, ved hjelp av mikrokirurgisk teknikk.

Ved svinglapp-teknikk er en del av hudvevet festet til donorstedet og svinges så fra sin opprinnelige posisjon til et nytt sted for å dekke en defekt. I disse tilfellene beholdes blodsirkulasjonen intakt slik at det ikke er behov for mikrokirurgisk teknikk. Dette gjør at lappen/vevet kun kan brukes i en begrenset avstand fra donorsted.

Indikasjon

  • Eksisjon av lesjon der mye hud må fjernes slik at det kan være vanskelig å lukke operasjonssåret primært.

Mål

  • Dekke defekter som vanskelig lar seg dekke på annen måte
  • Gjennopprette funksjonaltet
  • Få et best mulig kosmetisk resultat 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020