Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hudeksisjon og rekonstruksjon med lapplastikk

Forberedelser

  • Inngrepet utføres i narkose.
  • Pasienten får eventuelt lokalbedøvelse med adrenalin for å redusere blødning.

 

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020