Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hudeksisjon og rekonstruksjon med lapplastikk

Gjennomføring

Fri lapp

Fri lapp-plastikk kan være komplisert og operasjonstiden kan være fra 6–12 timer.

  • Lappen dissikeres fri fra vevet rundt, med minst en utvalgt arterie og vene.
  • Det klargjøres av en arterie og en vene på mottakerstedet.
  • Lappen frigjøres.
  • Det sys en anastomose mellom lapp og klargjorte blodårer ved hjelp av mikrokirugi.
  • Lappen sys inn i området som skal dekkes.
  • Donorstedet lukkes som hovedregel direkte.

Svinglapp

  • Lappen dissikeres ut med intakt blodsirkulasjon
  • Lappen flyttes/svinges direkte eller gjennom en tunnel under huden til mottakerstedet.
  • Lappen sutureres fast.  

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020