Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Hudeksisjon og rekonstruksjon med lapplastikk

Oppfølging

De første dagene etter operasjonen følges pasienten nøye med tanke på blodsirkulasjon i lappen. Dette er spesielt viktig ved frie lapper.

Sårstell/bandasjeskift uføres etter behov.

Komplikasjoner

  • Tap av deler eller hele lappen dersom blodsirkulasjonen går tett. Dette kan, ved frie lapper, nødvendiggjøre haste-reoperasjon.
  • Blødning
  • Infeksjon

 

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020