Javascript er ikke aktivert i din nettleser. Dette er nødvendig for å bruke Oncolex. Kontakt din systemadministrator for å aktivere JavaScript.

Lymfeknutedisseksjon ved non-melanom hudkreft

Generelt

Basalcellekarsinom vil i sjeldne tilfeller kunne metastasere til reginonale lymfeknuter. Både plateepitelkarsinom og Merkelcellekarsinom har en betydlig større tilbøyelighet til denne type spredning. Behandlingen av de regionale glandelmetastaser er kirurgi etter at adekvat diagnose er stilt. Lymfeknutedisseksjon gjøres som ved melanom, men kan i visse situasjoner være noe mer teknisk krevende på grunn av annerledes tumorvekst.

Affiserte lymfeknuter er faste eller harde i konsistensen og runde eller lett buklete i overflaten.

Ved ekstranodal vekst, betydelig tumoraffeksjon eller ved tumorsøl under operasjon bør stråleterapi vurderes for å hindre lokalt residiv.  

Lymfeknutedisseksjon gjøres i lyske , aksille  og hals.

Indikasjon

  • Non-melanom hudkreft med spredning til regionale lymfeknuter

Mål

  • Kurasjon

Prosedyrer i Oncolex kan ikke erstatte faglig veiledning fra kvalifisert veileder. Den som følger prosedyrene har et selvstendig ansvar for at det foreligger nødvendig godkjenning, lisens eller autorisasjon.
Oslo universitetssykehus HF © 2020